Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

Anayasa Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları

XIII. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları

MADDE 65. – (Değişik: 3.10.2001-4709/22 md.) Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

Konu Hakkında Diğer Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz