Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

Bireylerin Siyasete Katılma Biçimleri

Bireylerin siyasete katılma biçimlerini yedi gruba ayırabiliriz.

Son dönemlerde insanlar hep siyasete atılmanın yollarını merak ederler. Acaba siyaset bilimi mezunu olanlar mı yoksa bu işe girmek için her hangi bir okul mu bitirmek gerekiyor diye herkes birbirine sorarlar. Aslında dünyada siyasete girmek için bir okul şartı aranmaz. İşte siyasete katılmanın yollarını sizin için derleyip aşağıda sunduk.

siyasete katılım

1- Politikacılarla ilişkiler kurma yolu ile siyasete katılma:

Bireylerin siyasal sistemde görevli kişilerle, siyasi partilerin lider kadrosu, il ve ilçe yöneticileri ve yerel yöneticilerle vatandaşların menfaati için
doğrudan ve dolaylı ilişkileri bir siyasal katılmadır.

2- Seçimlerde oy kullanma ve siyasi partiler için çalışma ile siyasete katılma:

En genel katılma şeklidir. Birey  oy verdiği, dünya görüşünü savunduğu, programını beğendiği siyasi partinin oy alması ve  seçimi kazanması için partinin seçim kampanyalarında çalışabilir. Örneğin kişi, propaganda  yapma, kanaat önderliği yapma, yayın ve basın yoluyla reklâmını yapma ya da afiş ve pankart asma gibi faaliyetlerde bulunabilir.

3- Siyasal literatürü izleme ile siyasete katılma:

İnsanların kendi çevreleri, ülkesi ve dünyadaki toplumsal  sorunlarla ilgilenmesi de bir siyasal katılmadır. Siyasal olayları takip eden bireyin dünyaya ve  olaylara bakış açısı gelişir.

4- Siyasal tartışmalara katılma:

Birey kendi ailesi içinde, bulunduğu çevrede ve üyesi  oldukları mesleki örgütlerdeki ülke ve dünyadaki güncel siyasal, ekonomik ve toplumsal olayları tartışır. Yalnız siyasal tartışmalara katılabilmek için de belirli düzeyde siyasal ve  toplumsal bilgi birikimi olmalıdır.

5- Siyasal örgütlere üye olma yolu ile siyasete katılma:

Siyasal katılmanın en ileri şekli olayların içine karışarak  yapılandır. Siyasal katılmanın oy verme davranışından sonra ikinci etkili yolu siyasi parti, dernek ve sendika gibi örgütlere üye olmaktır. Siyasi örgütlere üye olarak siyasete katılanlar,  örgütün verdiği görevleri yaparak siyasal ve toplumsal olaylara daha aktif katılırlar.

6- Siyasal eylemlere katılma:

Siyasal katılmanın bir türü de insanların tek veya toplu olarak her türlü miting, gösteri, grev gibi siyasal eyleme katılmasıdır. Siyasal eylemlere katılma genellikle örgütlerin desteği ve toplu katılım ile etkili olur. Örgütlü olarak yapılan siyasal eylemlerle kamuoyu oluşturup, siyasal sisteme baskı yaparak sorunlar daha kolay ve daha etkili olarak çözümlenebilir.

7- Bağışta bulunarak siyasete katılma:

Genellikle varlıklı kişilere özgü bir siyasal katılma türüdür. Günümüzde siyasi partilerin sesini duyurmak propagandasını yapmak için nakdi desteğe ihtiyacı vardır.
Bağışta bulunma da siyasi partiler için çok önemlidir.Siyasal hayatın gittikçe karmaşıklaşan bir nitelik kazanmasına paralel olarak, vatandaşlar bakımından etkili bir siyasal katılmanın icapları da genişlemiştir. Artık, her seviyede siyasal gelişmelerin yakından izlenmesi, çok değişik özellikler taşıyan konularda siyasal tavırlar takınılması, tartışma, derneklere ve siyasal partilere üye olma, seçim çalışmalarında görev alma gibi siyasal eylemlere girişilmesi günümüzde yaygın olarak görülen durumlardır. Siyasal katılmaya en fazla şu nitelikteki insanların katılmaktadır. Boş vakti olanlar, erkekler, eğitimliler, şehirleşenler, orta yaşlılar, evliler, yüksek statülüler, yüksek gelirliler ve kurumlara üye olanlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILARIMIZ;