Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

PARLEMENTER SİSTEM

 PARLAMENTER SİSTEM NEDİR?

Parlementer Sistem Hakkında Bilgiler:

 • Parlamenter sistem hem Cumhuriyetlerde hem de Monarşilerde görülür.
 • Monarşilerde devlet başkanına, kral, prens, imparator denilir.
 • Devlet başkanı seçim yoluyla belirleniyor ise (Cumhuriyet) genellikle parlamento bu seçimi yapmaktadır.
 • Bir diğer önemli özellik Başbakan parlamento içinden çıkmaktadır.
 • Parlamenter sistem yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanmaktadır. Çünkü Bakanlar kurulu üyeleri aynı zamanda (genellikle) parlamento üyeleridir.
 • Yürütme ile yasama arasında karşılıklı bağımlılık bulunur: GÜVEN OYU
 • Bakanlar Kurulu görevine devam edebilmesi için parlamentoda güvenoyu almak zorundadır!
 • Yürütmenin başında bulunan devlet başkanı belirli şartlar oluştuğunda parlamentoyu feshedebilir! (Fransa ve Türkiye örneği)
 • Parlamenter sistemlerde devlet başkanı siyaseten (cezai olarak değil!) sorumsuz olduğu için sembolik bir makam olmalıdır!
 • Tüm sorumluluk bakanlarındır!
 PARLAMENTER SİSTEMİN TÜRLERİ
 1. İkici (Düalist) Parlamenter Sistem-Tekçi (Monist) Parlamenter Sistem.
 2. Rasyonelleştirilmiş Parlamenter Sistem.
 3. Çoğunlukçu (Westminster) Parlamenter Sistem – Oydaşmacı Parlamenter Sistem