Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

İNGİLTERE VE PARLAMENTER SİSTEM

İngiltere Yönetim Şekli

İngiltere yönetim şekli hakkında bilgiler:

İngiltere yönetim şekli

 

İngiliz sisteminde yasama-yürütme ve yargı eşit seviyede değildir. Egemenlik halka değil doğrudan parlamentoya aittir. Parlamento, yani yasama teoride yürütme ve yargıdan daha Üyelerin kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlıkları bulunmaktadır.

İki meclisten biri olan AVAM KAMARASI yasama açısından esas güç sahibidir. Hükümetin kurulması ve güvenoyu alması tamamen avam kamarasınca belirlenmektedir. İngilterede ‘güçler ayrılığı’ ilkesi yerine ‘güçler kaynaşması’ ilkesi mevcuttur. Yargı, yargılama fonksiyonu itibariyle elbette ki bağımsızdır. Ancak yasama ve yürütme birbirinden kesin çizgilerle ayrı değildir. İngilterede meclis başkanı geleneksel olarak siyasi görüş bildirmemekte ve siyasi karakterde oy kullanmamaktadır. Başkan yalnızca oylarda eşitlik halinde oy kullanır. Tarafsızlığının bir teminatı olarak da geleneksel olarak ömür boyu ya da istifa edinceye kadar görev yapmaktadırlar.

Avam kamarasının hükümeti denetleme görevi yazılı ve sözlü soru mekanizması, daimi denetim komisyonları aracılığı ile yapmaktadır.nüçüncü bir yöntem de ilgili bakan ve Avam kamarasının görev süresi 5 yıldır. Avam kamarasında toplantı yeter sayısı yoktur. Karar yeter sayısı ise 40’tır.
modelistlik kursu

İNGİLTERE’ DE SEÇİM SİSTEMİ

İngiltere’de yalnızca avam kamarası üyeleri genel seçimlerle göreve gelmektedir. Avam kamarası seçimlerinde ‘dar bölge’ ‘basit çoğunluk’ seçim sistemi uygulamaktadır.

KRALİÇE

İngiltere’de kraliçenin sembolik görevleri yapmaktan öte bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Avam kamarasında çoğunluğu elinde bulunduran partinin genel başkanını başbakan olarak  atamak, devleti ve milleti temsil etmek , silahlı kuvvetlerin başkomutanı unvanı taşımak,  Anglikan Kilisesinin başı olmak, yasa önerilerini imzalamak, başbakanın önerisi üzerine üst  düzey yargıçlar dahil tüm üst düzey devlet memurlarını ve bakanlarını atamak. İç işleri  bakanının talebi doğrultusunda af yetkisini kullanmak. Kraliçenin mutlak dokunulmazlığı vardır. Ve kraliçeye karşı hiçbir şekilde dava açılamamaktadır.

HÜKÜMET

İngiliz siyasi sisteminde başbakan ülkedeki gerçek yetki ve otorite sahibi kişidir. Başbakan  gücünü kuvvetli geleneklerden ve tarihsel olarak kralın olan yetkileri kullanmasından  almaktadır. Kabine üyelerinin büyük kısmı avam kamarasından olmakta birkaç önemsiz  bakanlık ise Lordlar Kamarasından atanmaktadır. İngiliz hükümet sisteminde kabine  üyeleri haricinde otuzdan fazla kabine üyesi olmayan DEPARTMAN BAKANLARI ve yine  benzer sayıda ALT BAKANLAR mevcuttur.

YÜCE MAHKEME: 1 BAŞKAN 1 BŞK YARD. 10 ÜYEDEN OLUŞMAKTADIR.Fr

HÜKÜMET- MUHALEFET İLİŞKİSİ: Hükümetin parlamentoda çoğunluğa sahip olması ve  muhalefete ihtiyacı olmaması nedeniyle hükümeti denetleyen bir ilişkiden uzaktır.

HÜKÜMET- LORDLAR KAMARASI İLİŞKİSİ: Lordlar Kamarası yasama içerisindeki rolü  oldukça kısıtlıdır. Bu açıdan hükümetle ilişkisi oldukça sınırlıdır. Hükümeti denetleme  açısından bakıldığında ise Lordlar Kamarasının önemi bir miktar daha fazladır.

YÜRÜTME – YARGI İLİŞKİSİ: 1998 tarihli insan hakları kanunu ve 2005 tarihli anayasal reform kanunu ile birlikte yürütme-yargı iç- içeliği büyük oranda sona ermiştir.

GENEL BİR NOT: BİR HÜKÜMET VAR OLMAK İÇİN YASAMA DESTEĞİNE MUHTAÇSA  ‘PARLAMENTER’ MUHTAÇ DEĞİLSE ‘BAŞKANLIK’ HEM YASAMA HEM HEM DE BAŞKANIN
DESTEĞİNE MUHTAÇSA ‘ YARI BAŞKANLIK’TIR.
PARLAMENTER SİSTEMDE YÜRÜTMENİN DE YASAMAYI FESİH YETKİSİ VARDIR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILARIMIZ;