Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, farklı disiplinler ile çalışan genellikle Siyaset ve yönetim anlamında insanları uzmanlaştıran bir bölümdür.  Ekonomi, istatistik, siyaset bilimi, siyasal tarih, Türk siyasi tarihi, idare hukuku, güç ve otorite kavramları ve devlet sistemleri üzerine çalışmaların yapıldığı, sosyal sınıf, etnik yapı, toplumsal cinsiyet gibi konuların da ele alındığı bunların yanı sıra siyasal partiler, uluslararası örgütler, hükümet, yönetim şekilleri ideolojiler, toplumsal hareketler gibi konuları ele alan kısımlar siyaset biliminde incelenirken, kamu yönetimi ise genellikle yönetim sistemlerinde karar alınması ve bununla ilgili bir siyaset oluşturulmasını kapsar. Öte yandan alınan ekonomi ve Kamu Maliyesi gibi dersler ile bütçe yönetimi konusunda bilgi birikimlerini artırabilecekleri bir bölümdür.

Siyaset bilimi

Siyaset bilimi

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi nasıl bir alandır

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi nasıl bir alandır diye sorulduğunda, interdisipliner bir alan olması sebebiyle hem toplumun hem de yöneticilerin birçok alanda farklı değişkenlere göz önüne alınması gereken bir bölümdür.  ülkelerdeki sosyal siyasal ve ekonomik değişimlerin sebeplerini ve olası sonuçları üzerinde değerlendirmeleri ele alan bir bölüm olmakla birlikte yeni bir bakış açısı kazanmaya olanak sağlar.  birçok alanda bilgi sahibi olunabilecek bu bölüm, herhangi bir bilim dalında tam bir uzmanlaşma imkânı vermez.  bu uzmanlaşma sonrasında kişinin tercihine bağlı olarak değişebilmektedir.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine çalışan birisinin, farklı dillere orta üst düzeyde hâkim olması beklenir.  Zira farklı kaynaklardan dünya siyasetini, ekonomisini ve devlet sistemlerini anlayıp analiz etmesi gerekmektedir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi nasıl bir alandır sorusunu bundan anlamak mümkündür.

Türkiye’de İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine bağlı Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri olduğu gibi Siyasal Bilgiler fakültesine bağlı Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri de bulunmaktadır.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ki bu bölüm genellikle kamu yönetimi disiplinine ağırlık vermekle birlikte, siyasal bilgiler fakültesinde bulunanı ise siyaset bilimi disiplini ağırlık vermektedir.  iktidarın kaynağı, ekonomik faaliyetlerin toplumların gelişmişliği üzerine etkisi, günümüz ekonomik sisteminin temelleri, uluslararası ilişkilerin temel aldığı esaslar gibi birçok konu üzerinde durulmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İş Alanları

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi iş alanları konusunda farklı şekillerde fırsat sunabilmektedir. Bu dereceye sahip olanlar yüksek lisans ve sonrasında doktora yaparak Akademi dünyasına birikimlerini sunabilir öte yandan devletin üst düzey memurluklarında ve özel sektörde kariyer yapma imkânı bulabilirler.  Hazine Müsteşarlığı Finans kurumları Dış Ticaret Müsteşarlığı farklı bakanlıklarda Siyaset bilimi ve kamu yönetimi derecesi mezunları yer bulabilmektedir. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi iş alanları oldukça geniştir.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi kimi fakültelerde hazırlık sınıfı ile beraber 5 yıldır.  Fakat genel itibarıyla lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir.  Mezunlarının devlet ve özel sektörde farklı iş imkanlarına sahip olduğu kişisine bağlı olarak almış olduğu lisans eğitiminin incelikleri ile iş verimliliğini yükseltebildiği bir bölümdür.