Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Başkanlık sisteminin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgiler:

Parlamenter sistem, daha çok müreffeh ve siyasi istikrara sahip OECD ülkeleri arasında yaygınken, başkanlık ve yarı-başkanlık sistemi, görece yeni, siyasi ve anayasal istikrarı daha düşük demokrasilerde yaygınlık kazanmıştır. Bu genel manzaranın yanı sıra Latin Amerika demokrasilerinin 1960-1980 arasındaki çöküşü, başkanlık sisteminin bünyesinde demokratik istikrarı engelleyici özelliklerin bulunduğu iddiasını güçlü bir şekilde gündeme getirmiştir. Bu iddianın en önemli savunucusu olan Linz’in 1990’da yazdığı “Başkanlık Sisteminin Tehlikeleri” adlı ünlü makalesi, günümüze kadar devam eden tartışmaları etkilemiştir.

Başkanlık sisteminin avantaj ve dezavantajları konusunda iki tarafın da odaklandığı nokta, bu sistemde yürütmenin katı görev süresi olmuştur. Başkanlığı savunanlar için bu katılık “hükümet istikrarı”nı, dolayısıyla siyasi istikrarı sağlayan bir güvencedir. Karşıt görüştekiler içinse parlamento-başkan uyumsuzluğu veya başkanın başarısız olması halinde sistemin kendini onarma imkânının bulunmaması anlamına gelmektedir ki bu durum siyasi krize ve demokrasinin çökmesine yol açabilir. Linz’in, başkanlık sisteminin zaaflarına odaklanan yaklaşımına en güçlü karşılık Cheibub’dan gelmiştir. Cheibub, başkanlık demokrasilerinin çökme sebebinin sistemden değil, ülkelerin sahip olduğu özelliklerden kaynaklandığını savunmuştur.

Diğer yazılarımızı okumak için: