Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

Kategori: Genel

Genel

DOST DÜŞMAN AYIRIMI

Carl Schmitt’e göre Dost-Düşman Ayırımı Schmitt, siyasetin ne olduğunu belirlemek için işe siyaset ile devletin  birbirinden çok farklı şeyler olduğunu söylemekle başlıyor. Ona göre siyaset devletten  önce var, devletin …
Genel

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Sosyal belediyecilik, sosyal devletin, vatandaşlarına sunmakla yükümlü olduğu sosyal politika ve faaliyetlere belediyelerin de katılıp yerel düzeyde birtakım sosyal yardım ve hizmetleri yapmasını ifade etmektedir. ve işlevleri sosyal devletle …
Genel

Siyasi Aktörler

Siyasette Siyasal Aktörler Kimlerdir? Siyasette siyasi aktör olarak karşımıza Bireyler,  Baskı Grupları, Siyasi Partiler, Kamuoyu, Sivil Toplum ve Siyasal, Bürokratik Otoriteler ve Kurumlar çıkmaktadır. Bunlara aşağıda kısaca göz atalım. 1- Siyasetin Aktörü Olarak Birey …
Genel

YEREL SİYASET

Yerel siyaset Nedir? Yerel siyaset hakkında bilgiler: Yerel yönetimler devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı insan topluluklarının(köy, kasaba, kent vb.) ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla belirli bir …
Genel

Sosyalist Düşüncenin Doğuşu

Sosyalist Düşüncenin Doğuşu Hakkında Sosyalist düşüncenin ortaya çıkış amacının kapitalist ekonomiyi ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu amaç ütopik bir karakter taşımaktaydı. Sanayileşme ile birlikte makineleşme, seri üretim ve maliyetlerin düşmesi küçük esnafı bitirerek …
Genel

Sosyal Demokrat Devlet

Sosyal Demokrat Devlet Nedir? Sosyal Demokrat Devlet: Devlet sosyal adalet için en önemli organdır. Piyasanın tam olarak adaletli olduğuna inanç yoktur. Devletin vatandaşların toplumsal ve ekonomik varlığını iyileştirmek için …
Genel

MONARŞİ

Monarşi Nedir? Monarşi hakkında bilgiler: Devleti oluşturan bazı unsurlar vardır. Örneğin günümüzde yaygın olarak devletler parlamenter, başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerini benimsemişlerdir. Devlet yönetimi demokratik toplumlarda genellikle bir kişide …
Genel

Klasik Dönem Siyasi Düşüncesi

Klasik Dönem Siyasi Düşüncesi Nedir? ÖZET Osmanlı devletinin kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerinde çeşitli siyasal düşünceler hâkim olmuştur. Bu düşünceler o günün şartlarına bağlı olarak farklılıklar göstermiştir. Osmanlı devletinin …