Features

Projects

All projects

Our Team

Blog Feed

All Blog Posts

Mali ve Ekonomik Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Malî Hükümler Bütçe Bütçenin hazırlanması ve uygulanması MADDE 161. – …
Yüksek mahkemeler

Anayasa Yüksek Mahkemeler

II. Yüksek Mahkemeler A. Anayasa Mahkemesi 1. Kuruluşu MADDE 146. – Anayasa Mahkemesi onbir asıl ve dört yedek …

Anayasa Yargı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargı I. Genel hükümler A. Mahkemelerin bağımsızlığı MADDE 138. – Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve …