Lisans Eğitimi | Siyaset Bilimi | Siyasi Tarih | İstanbul | Sosyoloji, Kamu ve Psikoloji
Lisans Eğitimi
Duyuru & Haberler
Şu Anda Buradasınız: Lisans Eğitimi | Siyaset Bilimi | Siyasi Tarih | İstanbul | Sosyoloji, Kamu ve Psikoloji

SİYASET BİLİMİ


Bu site,  Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Coğrafya üzerine Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi alan öğrencilerin faydanlanması amacıyla hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak, siyasi tarih dersleri üzerine yoğunlaşılacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu siteye desteklerinizi bekliyorum.

Siyaset: siyaset yada politika ikiside aynı anlam taşımaktadır. Siyaset dilimize Arapça' dan, Politika ise Yunanca' dan dilimize girmiştir. Siyaset kelimesinin Arapça anlamı at terbiyecisidir. Politikanın kelime anlamı polisten türemiştir.

siyasi

SİYASET NEDİR? Siyaset sosyal bir kavramdır. Özünde çatışma ve uyuşmazlık vardır.  Siyaset emretmeyi ve bunun kabulünü içerir. Bu çatışmanın çözümü de gene siyasetin  içerisindedir. Bir takım kuralların topluca takip edilip uygulanması da bir uzlaşmayı gerektirir. Bu durumda siyasetin uzlaşıcı yönünü görürüz. Siyaset için iki sözcük çok önemli  duruma gelmektedir: UZLAŞMA ve ÇATIŞMA. Siyaset olumsuz çağrışımları olan bir  kavramdır. Bu olumsuzluğu yaratan ise siyasetin birçok faaliyetle doğrudan bir ilişkisinin  olması ona çok farklı anlamlar yüklemeyi mümkün kılar. Siyasetin paylaşım gibi bir temel  sorunu irdelemesi onu olumsuz yapmaya yetmektedir. Siyasetçinin olumsuz yönleri olan  siyasetin bir yükselme aracı olarak kullanılması, ayak oyunları, torpil buna duyulan nefretin  sistematik olarak artmasına neden olmuştur. Siyaset; otorite kullanma, iktidar kullanma, kolektif karar alma, kıt kaynakların dağıtımı, aldatma ve manipülasyon yapma gibi bir takım  güçle ilgili kelimelerle de tanımlanmaktadır. Siyaset ayrıca; Hükümet etme, Kamusal işleri  yapma, uzlaşma, iktidar ve kaynakların dağıtımı olarak da tanımlanabilir.

Devletlerin yönetim biçimleri; 1-Başkanlık, 2 Yarı-Başkanlık, 3- Parlementer Sistem

Demokratik yönetim biçimlerini tanıma ve tanımlama ihtiyacı, bu yönetimlerin sınıflandırılması çabasını doğurmuştur. Bu çabaların ürünü olarak günümüzde üç demokratik hükümet sistemi olduğu kabul edilmektedir: Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve bu iki saf sistemin özelliklerinin birleşiminden oluşan yarı-başkanlık sistemi.

Demokratik hükümet sistemlerinin üç klasik biçiminin analizinde devletin üç kuvvetinden yasama ile yürümenin oluşumu, pozisyonu ve ilişkileri incelenir. Yargı ise bağımsız bir kuvvet olarak bu analizde yer almaz. Parlamenter sistem, esas olarak, hükümetin parlamentodan çıktığı ve var olabilmek için parlamentonun güvenine ihtiyaç duyduğu sistemdir. Bu demektir ki, parlamenter sistemin olmazsa olmaz özelliği devletin hükümet eden organının yasama organından türemesi ve bu organın parlamentonun çoğunluğunun desteğiyle ayakta kalabilmesidir. 

Başkanlık sisteminin parlamenter sistemden ayıran özellikler:

Dünyada' ki devlet sarayları

Yük ve eşya taşıyan araç sürücüleri için src belgesi eğitimi.


Facebook'ta Paylaş
Etiketler: Yüksek lisans eğitimi ile ilgili siyaset bilimi, siyasi tarih, sosyoloji ve psikoloji ders notları verilmesi hedeflenmiştir.

 Başkanlık Sisteminde Anayasal Organlar Başkanlık Sisteminde Yasama Organları Başkanlık Sisteminde Yürüme Organı
 Parlamenter Sistemin Türleri Yarı Başkanlık sisteminin avantaj ve dezavantajları Bayaz Saray - ABD
 Kremlin Sarayı - Rusya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Türkiye Elysee Sarayı
 Bellevue Sarayı - Almanya İngilterinin Yönetim Şekli Fransa Yönetim Şekli
 Aristo siyasal sistemleri sınıflandırması Marjinal Ne Demek Klasik Dönem Siyasi Düşünce
 Monarşi Sosyal Demokrat Devlet Devlet ve hükümet arasındaki fark
 Sosyalist düşüncenin doğuşu Dost-Düşman Ayırımı Siyaset ve İktidar İlişkileri
 Osmanlı dönemi kamu personel yönetim tarzı Yerel Siyaset Nedir Siyasete Katılma Yolları
 Siyasi Aktörler Sosyal belediyecilik


Sayfa Başına Git
Web Tasarım